Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


23.04.2018

Zadnja promjena 11:01:52 AM GMT

Html kodovi, html tagovi, html stranica

Svaka web stranica se sastoji od određene količine html kodova. HTML kodovi  pri izradi web stranice sastoje se od  dva dijela: taga head  <head> </head>  i taga <body>  </body> . Ono što pišemo unutar taga head ne vidi se direktno na samoj web stranici, dok sve unutar taga body se vidi. Poznavanje koda je najbitnija stvar prilikom izrade web stranice, svaki web dizajner mora odlično poznavati HTML kod jer  kada se pojavi greška na web stranici, kao npr. Da se struktura pomakne ili tekst se krivo centrira , u tom slučaju direktno se greška može ispraviti u samom kodu.  Prije su se web stranice pisale direktno preko samog koda, danas postoje programi kao Adobe Dreamweaver CS5 koji sam generira kod kada nešto napišete, ali kod se uvijek mora paralelno pratiti.Kada smo napisali dokument unutar web stranice  CSS nam služi za njegovo uređivanje, boja teksta, boja pozadine, veličina naslova...


CSS dijelimo na unutarnji i vanjski. Unutarnji CSS pišemo zajedno sa HTML dokumentom i tu ga mijenjamo

Za vanjski CSS otvaramo posebnu datoteku koju sa linkom unutar head taga povezujemo.Vanjska datoteka obavezno mora imati ekstenziju .css. Preporuča se koristiti vanjska datoteka radi boljeg snalaženja i preglednosti unutar HTML dokumenta. Unutar Adobe Dreamweavera CS5 vanjska CSS datoteka se kreira sama kada je izaberemo, ne treba se ručno pisati link. I CSS KOD treba pratiti  direktno jer ista stvar kao kod HTML-a može se dogoditi greška koja se može ispraviti u samom kodu. Neke stvari se lakše ubacuju preko koda kao npr. Lightbox galerija slika gdje je lakše svaku sliku ubacivati direktno u kodu.Označivanje pojedinih dijelova teksta koji želimo obrisati lakše je označiti direktno u samom KODU pazeći naravno pri tom da i označimo i znakove samog taga koji želimo obrisati.


Prilikom izrade web stranice KOD uvijek treba pratiti i kada grešku ne možemo ispraviti u programu, poznavanjem koda i njegovih znakova, grešku možemo odmah uočiti i ispraviti. Preko  HTML koda lakše dodajemo slike u galeriji ako su nam sortirane tablicama, ako nam java scripta ne funkcionira u kodu možemo vidjeti  i ispraviti.