Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


23.04.2018

Zadnja promjena 11:01:52 AM GMT

Html kodovi, html tagovi, html stranica

Svaka web stranica se sastoji od određene količine html kodova. HTML kodovi  pri izradi web stranice sastoje se od  dva dijela: taga head  <head> </head>  i taga <body>  </body> . Ono što pišemo unutar taga head ne vidi se direktno na samoj web stranici, dok sve unutar taga body se vidi. Poznavanje koda je najbitnija stvar prilikom izrade web stranice, svaki web dizajner mora odlično poznavati HTML kod jer  kada se pojavi greška na web stranici, kao npr. Da se struktura pomakne ili tekst se krivo centrira , u tom slučaju direktno se greška može ispraviti u samom kodu.  Prije su se web stranice pisale direktno preko samog koda, danas postoje programi kao Adobe Dreamweaver CS5 koji sam generira kod kada nešto napišete, ali kod se uvijek mora paralelno pratiti.Kada smo napisali dokument unutar web stranice  CSS nam služi za njegovo uređivanje, boja teksta, boja pozadine, veličina naslova...

Više...

Html stranica, osnove html

HTML predstavlja jezik kojim se određuje struktura, sadržaj i funkcija nekog HTML dokumenta. Pomoću njega određuju se važni  elementi svakog HTML dokumenta: način prikaza pretraživačkog programa, kreiranje hipertekstualne veze između različitih web mjesta u dokumentima, te se kreiraju hipertekstualne veze s drugim servisima na internetu, također se pomoću HTML-a ubacuju različiti elementi, poput  odlomka, grafike, naslova i slično.

Više...